Ni passar väl på att använda rot-avdraget?

ROT-avdragen

Om du ska renovera, bygga om eller bygga till huset kan du utnyttja ROT-avdraget. Skattereduktionen lämnas som en skattelättnad direkt på fakturan från oss. Det är enkelt för dig som kund och husägare. Det är viktigt att ni själva har koll på hur mycket av ROT-avdraget ni utnyttjar under året så att ni inte överskrider gränsen. Om det skulle visa sig att en kund redan utnyttjat sin rätt till skattereduktion blir det ingen utbetalning från skatteverket till oss och vi är då tvingade att vända oss till kunden för att kräva in resten av betalningen. När ni anlitar oss på Kakelhuset har vi klara rutiner för hur vi hanterar era ROT-avdrag.

Vilka arbeten ger rätt till rotavdrag?

Det är enbart arbetskostnaden som ger avdrag, inte kostnader för material, utrustning och resor. På Skatteverkets hemsida finns en lista där du kan se allt som ger rätt till ROT-avdrag och vad som inte gör det. Det sammanlagda beskattningsunderlaget får vara högst 100'000 kronor under ett befintligt beskattningsår och då blir avdraget MAX 50'000 kronor per person som är ägare till fastigheten. Varje delägare kan alltså maximalt få en skattereduktion på 50'000 kronor vardera.

Rot avdrag 2016 nya regler och ändringar

Här är de regler och förändringar som gäller för att göra ROT-avdrag 2016. I stort är vad du får dra av oförändrat men nu kan du bara få skattereduktion för 30% av arbetskostnaden i 2016 år rotavdrag upp till 50'000kr.

Grundprincipen för ROT-avdrag densamma under 2016

Vissa frågetecken har funnits kring ROT-avdraget med anledning av valresultatet 2014, men just ROT-avdraget kommer inte att förändras – 50'000 kronor i möjligt avdrag per person och kalenderår fortsätter att gälla, förändringen för rotavdraget 2016 är att endast 30% av arbetskostnaden räknas.

ROT-avdraget gäller även under 2015 för tillbyggnad, renovering och ombyggnad på privata bostäder såsom villa, radhus och bostadsrätt. Dessutom har det så kallade Attefallshuset och andra nya byggregler kommit till under 2014. Just Attefallshus får inte byggas med ROT, men de nya förenklade byggreglerna gör att den som vill bygga ut sitt hus nu kan göra detta ännu enklare och denna typ av tillbyggnationer omfattas av ROT.

Framtiden – kan ROT förändras eller försvinna?

Somliga menar att även om ROT-avdraget står kvar som vanligt under 2016 så kan de kommande åren från 2017 och framåt se annorlunda ut.

För att kunna nyttja rotavdraget 2015 med 50% av arbetskostnaden måste fakturan vara betald innan årsskiftet 2015.

Så ROT-avdrag 2016 i sammandrag:

  • Subventionsgraden sänks från 50 % till 30 % rotavdrag 2016.
  • Tidigare var du tvungen att köpa arbete för 100'000kr för fullt utnyttjande av rotavdraget 2015, nu måste du ha en arbetskostnad på 167'000kr för att utnyttja rotavdraget 2016 fullt ut.
  • De nya reglerna 2015 för tillbyggnad av huvudbostad omfattas även av ROT.
  • Att bygga Attefallshus ger inte rätt till ROT-avdrag (eftersom det är ett nybygge).
  • ROT-avdrag som utförs 2015 görs direkt när du betalar fakturan, sen ser du uppgifterna i din deklaration 2016.

Direkt från vårt Facebookflöde:

Hitta till oss:

Kakelhuset Sverige AB | Järavägen 8 - 371 50 Karlskrona | Telefon: 0455-12020 | Mail: info@kakelhusetkarlskrona.se | Org.nr: 556482-3135 | Website by EXCE Web Creations